Pravidla soutěže

I. Soutěže organizuje provozovatel(níže již jen Prodávající) e-shopu www.jeans-shop.cz z vlastní iniciativy a nezávisle na jednotlivých provozovatelích konkrétních sociálních sítí.

II. Bez ohledu na konkrétní pravidla dané soutěže na sociální síti, si Prodávající vyhrazuje tato práva:

a) Soutěže trvají vždy ve vymezeném čase uvedeném v příspěvku zveřejněnému na dané sociální sítí, kterým se konkrétní soutěž vyhlašuje. ​

b) Výhra v dané soutěži bude uvedena vždy a pouze v příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje na dané sociální síti. Neurčí-li Prodávající jinak. Výherce bude zveřejněn na dané sociální sítí po skončení soutěže, a to v termínech, které určí sám Prodávající.

c) Zájemce o účast v soutěži ​musí být zpravidla  aktivní uživatel na dané sociální sítí ​a musí na dané sociální síti mít svůj profil.

d) Soutěže mohou být založeny na sdílení fotografií, názorů, audiovizuálních děl a dalších příspěvků soutěžících.

e) Výherce soutěží bude vyhodnocovat interní komise organizátora na základě originality, nápaditosti, vtipu či splnění všech podmínek soutěží.

f) Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená v jednotlivých příspěvcích na sociálních  sítích, kterými bude soutěž vyhlášena.

III. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na dané sociální síti, nebo veřejně sdílením jména či přezdívky výherce na dané sociální síti.
Výherci vždy musí na výzvu zaslat Prodávajícímu přesnou adresu a své jméno pro zaslání případné výhry. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za prodlení dodání informací ze strany výherců. Neurčí-li Prodávající jinak, nebude-li výherce reagovat na výzvu Prodávajícího k zaslání jména a adresy soutěžícího do 14 dnů od jejího zaslání, výhra propadá a Prodávající soutěžícímu výhru nezašle, nerozhodne-li se Prodávající jinak.

IV. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas Prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách ​www.jeans-shop.cz ​či na sociálních sítích Prodávajícího, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
Prodávající soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu Prodávajícího.